Hjärt- och Lungräddning – HLR

Detta säger lagen om Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd.

Så här står det i 6 §:
"Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella."

Hjärt- och Lungräddning - HLR

Varje år drabbas ca: 10 000 st personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhuset. Av dessa 10 000 personer överlever endast 600 st. Det enda som hjälper vid ett hjärtstopp är en snabb behandling i form av hjärt- och lungräddning (HLR) kombinerat med en hjärtstartare. För varje minut som går utan att en behandling påbörjas ökar dödligheten med 10%. Idag tar det i snitt mellan 9-36 minuter för en ambulans att anlända till ett hjärtstopp. Då kan det vara försent. Detta är en av anledningarna till att vi idag ser att allt fler väljer att gå en kurs i HLR. En utbildning hos oss är både intressant och lärorik där vi varvar mycket teori med praktik. Alla våra instruktörer är certifierade HLR-instruktörer med lång erfarenhet i branschen, vilket borgar för hög kvalité. Varje deltagare får tillgång till en egen HLR docka att öva på. Vi använder oss även av den nyaste tekniken inom HLR utbildning som heter QCPR. Med vår högteknologiska QCPR docka kan vi säkerställa att just du kan ge HLR med högsta kvalité. Självklart följer våra utbildningar HLR-rådets och arbetsmiljöverkets riktlinjer. Vi jobbar mycket med att våra utbildningar ska vara så verklighetstrogna som möjligt. Därför tillämpar vi våra utbildningar med så kallade scenarioövningar där deltagarna får öva på hur riktiga hjärtstopp scenario kan se ut. Vi utbildar bland annat i  HLR med hjärtstartare, D-HLR, Barn-HLR, S-HLR, Instruktörs utbildning i Basal vuxen HLR med hjärtstartare samt instruktörs utbildning i barn HLR . Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Information

Tidsåtgång: 3-3,5 h / kurs Max antal deltagare: 10-12 st / kurs Utbildningsbevis: Personligt kompetenskort till varje deltagare. Plats: Hos er eller i en lokal som vi ordnar. Tidpunkt: När det passar er bäst (Dag, kväll, natt, helg). Instruktör: Certifierad HLR instruktör med lång erfarenhet.

Innehåll

  • - Larma 112
  • - Undersöka medvetande
  • - HLR (Inblåsningar, kompressioner)
  • - Luftvägsstopp (när någon satt i halsen)
  • - Stabilt sidoläge
  • - Hur man använder en hjärtstartare
  • - Förstå vikten av snabb hjälp i form av HLR och Hjärtstartare.
  • Scenarioövningar

Tillval

  • - Första hjälpen (LABCDE)
  • - Grundläggande Brand utbildning.

Vi skräddarsyr rätt utbildning till er!