I brandskydd och släckning

Första delen av utbildningen handlar om hur man förebygger brand. Här diskuterar vi bl a de vanligaste brandorsakerna och vad man kan göra för att minimera riskerna. Vi förklarar också vad lagen om skydd mot olyckor och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär i stora drag.

Under den andra delen av utbildningen lär du dig vad man ska göra när det börjar brinna. Du lär dig mer om bl a brandförlopp, utrymningsbeteende och olika typer av brandsläckare.

Den tredje och sista delen är praktisk släckövning med brandsläckare och brandfilt.

För att underlätta inlärningen har vi ett genomtänkt, stilrent och lättförståeligt utbildningsmaterial. Dessutom anpassar vi gärna innehållet efter era önskemål! Våra kunniga instruktörer är utbildade brandmän och har flera års erfarenhet av att hålla utbildningar inom brandskydd.

Information

Tidsåtgång: Ca 3 tim / tillfälle
Max antal deltagare: 20 / tillfälle
Utbildningsbevis: Diplom
Plats: Hos er
Tidpunkt: När det passar er bäst
Pris: *6 500 kr / kurs, tillfälle

*Alla priser exklusive moms. First Aid Medical erbjuder även utbildning inom HLR, Hjärtstartare och Första hjälpen.

Teori

 • – Vanliga brandorsaker
 • – Lagar och statistik
 • – Brandförebyggande arbete
 • – Utrymningsäkerhet
 • – Mänskligt beteende vid nödsituation
 • – Olika typer av brandsläckare

Praktik

 • – Brandsläckare
 • – Brandfilt på brinnande docka

Tillval

 • – Anlagd brand
 • – Brandimpregnering
 • – Säkerhetskultur
 • – Lokala utrymningsrutiner