Hjärt- och Lungräddning

Vi lär dig att rädda liv

Alla våra instruktörer är certifierade HLR-instruktörer med lång erfarenhet i branschen, vilket borgar för hög kvalité. Varje deltagare får tillgång till en egen HLR docka att öva på. Vi använder oss även av den nyaste tekniken inom HLR utbildning som heter QCPR.

Läs mer

Ansikte

Be personen le och visa tänderna. Fråga om plötslig synrubbning.

Kroppsdel

Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder.

Uttal

Be personen säga en enkel mening; "Det är vackert väder idag".

Tid

Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling, desto mindre blir skadorna. RING 112.